Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Krzysztof Malinowski - Not too late​.​.​.


Krzysztof Malinowski - Not too late​.​.​.


Not too late... to ujęty w retrospektywną formę zbiór opowieści z życia każdego człowieka.  Dwoje ludzi się poznaje, zakochuje... 
Wspólne przygody, wycieczki i zabawy... aż do momentu podjęcia pierwszej błędnej decyzji. Dalszą interpretację pozostawiam Waszej wyobraźni.
Szczególnie polecam ostatni, bonusowy utwór: “Night party with a guitar”. Solo gitarowe zagrał Adam Kapała. Dziękuję Adasiu!

Zapraszam wszystkich na moją stronę internetową: http://krzychu.biz oraz do zakupu albumu w jakości HiFi: http://krzysztofmalinowski.bandcamp.com

Not too late ... This form included in the retrospective collection of stories from the life of every man. Two people to know, fall in love ... 
Joint adventures, tours and fun ... until you take the first wrong decision. Further interpretation will leave your imagination.
I especially recommend the last bonus track: “Night party with a guitar”. Guitar solo played Adam Kapała. Thank you Adam!

I invite everyone to my website: http://krzychu.biz and to purchase the album in HiFi quality:http://krzysztofmalinowski.bandcamp.com