Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jamick - Contemporary Electronic Soundscapes IV - X


"Contemporary Electronic Soundscapes" (w skrócie "CES", a w wolnym tłumaczeniu: "Współczesne Krajobrazy Brzmieniem Malowane") to projekt promujący polską klasyczną muzykę elektroniczną. Realizowany jest przez użytkowników forum twórców i słuchaczy klasycznej muzyki elektronicznej "Studio Nagrań". Projekt nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, lecz wyrazem wspólnej pasji.

Jamick  - Contemporary Electronic Soundscapes IV - XIdeą projektu jest porównanie jak z określonym, wspólnym tematem zmierzą się muzycy mający rozmaite źródła inspiracji, inną wrażliwość, wyobraźnię i instrumentarium. Każda kolejna edycja projektu dotyczy innej tematyki."

Tyle cytat ze strony projektu (http://ces.studio-nagran.pl)

Do projektu zacząłem wysyłać utwory od 4 edycji, ta płyta jest zbiorem moich wizji każdej z edycji CES

1.Dark Corner of the Mind - Umysłu ciemny zakręt
   Utwór na IV edycję CES - The Dark Side of the Mind

2. Evolution Raffle – Loteria ewolucji    Utwór na V edycję CES - Hallucigenia

3.Let me out the box please – Wypuść mnie z pudełka proszę
Utwór na VI edycję CES – Klaus*trophobia

4.Uncertainty of the Future – Niepewność jutra
Utwór na VII edycję CES – Crippled World

5.In vino veritas - In vino veritasUtwór na VIII edycję CES – Have you ever heard this sound

6.Incompatibility notation – Niekompatybilność zapisu nutowego
Utwór na IX edycję CES – Per musicam ad astra

7.On planet X cheeky monkey and some plants can travel at high speed -  Na planecie X zuchwałe małpy i niektóre rośliny mogą przemieszczać się z dużą prędkością
Utwór na X edycję CES - X