Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Wojciech Wszelaki - Like a butterfly

Wojciech Wszelaki - Like a butterfly
Muzyka jaką usłyszałem na tym albumie przypomniała mi historię jaką miałem okazję przeżyć osobiście lecz z dobrym finałem. Wzruszyłem się. Wojciech Wszelaki pięknie i prosto zaaranżował całość, główną rolę w utworach gra piano, podane prosto, dobitnie, z nadzieją w lepszy dalszy los. Drugi utwór pt.Dead jest dramatycznie piękny, muzyk nie bał się w kilku momentach na pozostawienie w materiale wymownych ześlizgnięć grających dłoni, palców, co darzę wielkim szacunkiem...tak brzmi sztuka prawdziwa, zagrana od serca, z autentycznym spojrzeniem na przedstawianą historię. Muzyka na "Like a butterfly" mnie przekonuje, nie trzyma się idealnej formy, komputerowo idealnej, słuchamy wierząc że była grana od serca, były łzy.
Polecam, przygarnijcie ten album do serca, nie zapomnijcie dlaczego powstał. Tobiaszu bądź pięknym Aniołem. Więcej słów nie potrzeba.
Autor - Dreamer
Inspiracją do stworzenia tego krótkiego albumu, jest historia która wydarzyła się nie tak dawno temu. Dzięki mojej żonie, mogłem przeczytać o dramatycznej walce i wstrząsających przeżyciach pewnej rodziny - Tobiaszka i jego rodziców - którzy ostatni rok spędzili w szpitalu, walcząc o życie swojego małego, ukochanego synka, który zachorował na ostrą białaczkę. Lektura bloga, który założył tata Tobiaszka wstrząsnęła mną do głębi serca i duszy oraz spowodowała, że zacząłem zadawać sobie wiele podstawowych pytań w życiu każdego człowieka. Czy jest sprawiedliwość, czy istnieje bóg jeśli pozwala na takie rzeczy, za jakie winy cierpi małe niewinne niczemu dziecko, za co cierpią jego rodzice, dlaczego się nie poddają i dlaczego wątpią na zmianę? Właśnie ta prawdziwa historia życia zainspirowała mnie do stworzenia tych kilkunastu minut smutnej muzyki. I wciąż zadaję sobie pytanie - jak można poradzić sobie ze śmiercią ukochanego dziecka i czy to jest wogóle możliwe? Jak nie popaść w obłęd?!!! Ten mini album chcę zadedykować pamięci Tobiaszka i jego rodzicom!!! Całą historię tej tragedii, prawie dzień po dniu opisał na swoim blogu tata Tobiaszka. Możecie ją przeczytać tutaj: tobiaszek.sos.pl/2011/07/ 

 Z serca - Wojciech Wszelaki --------------------------------------------------------------------------------------------
 The inspiration for this short album is a story that happened not so long ago. Thanks to my wife, I could read about the dramatic and harrowing combat experiences of a family - Tobiaszka and his parents - who last year spent in the hospital, fighting for the life of his small, beloved son, who fell ill with acute leukemia. Reading the blog, which he founded Tobiaszka dad shook me to the heart and soul, and caused that I started asking a lot of basic questions in the life of every human being. Is it justice, is there a god if it allows such things as the guilty suffer little white child anything, for what his parents are suffering, why and why not give doubt a change? It is this real life story inspired me to create such a sad couple of minutes of music. I still ask myself - how do you cope with the death of a beloved child, and whether it is at all possible? How not to fall into madness?! This mini album I want to dedicate to the memory Tobiaszka and his parents! The whole story of this tragedy, almost day by day wrote on his blog Tobiaszka dad. You can read it here: tobiaszek.sos.pl/2011/07/ 
From the heart - Wojciech Wszelaki credits released 05 June 2012

tags: electronica electronic ethnopop love lovely melancholy melodic piano sadness spacesynth synthpop Poland