Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Robofest - Qlhead

[pl] Muzyk, producent, wydawca i juror. Założyciel netlabelu 3LOOP Records i twórca 3LOOP.org. W muzyce od lat, porusza się w różnych gatunkach muzyki elektronicznej, gra to, na co ma ochotę. Jego live-acty są równie nieprzewidywalne jak on sam, podczas których często instrumentarium złożone z laptopów, samplerów i syntezatorów uzupełniane jest przez "żywe instrumenty". Twórca projektów muzycznych FUNK BAZZ (występ na Rynku Głównym w Krakowie w czasie Sylwestra 2008) i REFUSE DUMP. Uczestnik festiwali min. Audioriver, madeinpoznań, Poznań Poetów i Nowe Nurty. Ma ciągłą potrzebę tworzenia, znajomi twierdzą, że ma muzyczne ADHD.

 [en] A musician, producer, publisher and juror. The initiator of 3LOOP Records netlabel and the creator of 3LOOP.org. At music for years his moving around the different genres of electronic music. He’s playing what he want at the moment. His live-acts are unpredictable as himself, during which the instruments are often pull together of laptops, samplers and synthesizers is complemented by a ’living instruments’. The creator of musical projects FUNK BAZZ (performance at the Field Square during New Year’s 2008, Krakow) and REFUSE DUMP. The participant festivals as Audioriver, madeinpoznań, The Poets of Poznan and Nowe nurty. He has a continuous need to music create; friends say that about symptomless of music
ADHD.

.  

Latest tracks by QLHEAD