Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Return to Forever - Romantic Warrior

Ten album jako jeden z niewielu łączy w doskonały sposób wirtuozerię muzyków jazzowych i dynamikę rocka progresywnego. Wierzyć się nie chce, że autorami poszczególnych utworów jest każdy z muzyków z osobna, z przewagą lidera, właśnie tu nie ma lidera. Wszyscy stapiają się w jeden doskonały muzyczny organizm, podporządkowując swą grę konceptowi. Doprawdy trudno opisać co dzieje się na tej płycie, przede wszystkim mamy tu zapierającą dech energię, wreszcie popisy techniczne mają swój sens i swoje miejsce. Nie wiem czy kiedykolwiek komukolwiek uda się uzyskać taką spójność, zarówno brzmienia jak i struktur. Jak zwykle w takich przypadkach, po osiągnięciu apogeum formuły, zespół się rozpada. Wyjątkowy moment w czasoprzestrzeni muzycznej.

Return to Forever - Romantic Warrior