Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Przemysław Rudź on Bandcamp
Cały dzień mi to zajęło ale w końcu udało się stworzyć profil na BandCamp, a co najważniejsze - wypełnić go plikami do pobrania. Tytaniczna praca, czasochłonna i momentami frustrująca, choć nikt przecież nie obiecywał, że będzie łatwo. Traktuję to jak eksperyment, który pokaże mi czy pojawi się jakiekolwiek zainteresowanie taką formą dystrybucji mojej muzyki. Od tej pory każdy nowo ukończony projekt będzie wędrował do Internetu, jednocześnie jednak będę robił wszystko, aby znaleźć również wydawcę albumu w postaci konwencjonalnej płyty CD. Zapraszam serdecznie!

-------------

It took all the day but finally I was able to create a profile on Bandcamp, and most importantly - fill it with the music. Time-consuming and hard work, although nobody promised it will be easy. I see it as an experiment that will show me if someone is interested in such a distribution form of my music. From now, every newly completed project will be uploaded there, however I will simultanously do everything to look for and find the publisher of a conventional CD album. Feel welcome!

Przemysław Rudź